تبدیل شرکت

تبدیل شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 تبدیل شرکتها مادر این مطلب شرایط و مراحل و مدارک مورد نیاز تبدیل شرکت به شرکت دیگر را شرح می دهیم ، بر این اساس بدوا” تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود را ذکر می کنیم و بعد هم شرکت با مسئولیت محدود به شرکتها سهامی و غیره […]

اخذ ایزو

اخذ ایزو مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 اخذ ایزو چیست؟ اخذ ایزو یک استاندارد ویک سیستم مدیریت کیفیت است که برای شرکتهایی با اندازه 1 نفر و با هر زمینه فعالیت تا شرکتهایی به اندازه چند میلیون نفر کاربرد دارد.(مثال: مناطق شهرداری) برای اخذ ایزو ، چه ایزویی با چه نوع فعالیتی همخوانی دارد؟ ایزو 9001: برای همه […]

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 انحلال شرکت سهامی خاص درموارد ذیل انحلال شرکت سهامی خاص انجام می شود: وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که […]

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص الف) مراحل ثبت شرکت سهامی خاص ، پس از تکمیل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه و سپس حسابداری اداره ثبت شرکتها با رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهارنامه […]

انواع ثبت شرکت

انواع ثبت شرکت

انواع ثبت شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 انواع ثبت شرکت قانون گذار در ماده 20 قانون تجارت انواع ثبت شرکت تجاری بر هفت قسم تقسیم کرده است: 1- شرکت سهامی  2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف. تعریفی […]

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 مراحل ثبت شرکت سهامی عام مرحله اول از مراحل ثبت شرکت سهامی عام (تحصیل اجازه پذیره نویسی) دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت ماده 9 لایحه اصلاحی که می بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد. دو نسخه اظهارنامه دو نسخه طرح اساسنامه با رعایت ماده […]

درخواست های مرتبط با شرکت سهامی خاص

درخواست های مرتبط با شرکت سهامی خاص

درخواست های مرتبط با شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 درخواست های مرتبط با شرکت سهامی خاص نمونه درخواست های مرتبط با شرکت سهامی خاص · نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تایید ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشور های جهان مدیریت محترم اداره ثبت شرکت ها و مالیکت صنعتی با سلام […]

جواز تاسیس

جواز تاسیس

جواز تاسیس مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 جواز تاسیس چیست؟ جواز تاسیس مجوزی است که تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی برای اینکه فعالیت رسمی و قانونی در تجارت و اقتصاد کشور داشته باشند دریافت می کنند. جواز برای اشخاص حقوقی متناسب با موضوع فعالیت شرکت آنها صادر می شود . معمولا زمانی برای این جواز افراد […]

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص ، در تاریخ //99 با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت به سمت رئیس به سمت ناظر  به سمت ناظر به سمت ناظر به […]

خرید و فروش شرکت

خرید و فروش شرکت

خرید و فروش برند مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 خرید و فروش شرکت خرید و فروش شرکت یا واگذاری شرکت به افراد جدید وجود دارد و می توان تمام افراد حاضر در شرکت را خارج کرده و افراد جدیدی را جایگزین آنها کرد که اصطلاح حقوقی این فرآیند واگذاری شرکت می باشد و اگرقرار باشد هزینه ای دراین […]