ثبت شرکت در مشهد

ثبت شرکت در مشهد ثبت شرکت در مشهد به عنوان شهری مهم در شمال شرقی کشور، نیازمند پیگیری دقیق و مستمر است. برای ثبت شرکت در مشهد، فرد باید ابتدا نام تجاری خود را تعیین کرده و سپس به دفتر ثبت شرکت مربوطه مراجعه نماید. در این مرحله، اسناد مورد نیاز از قبیل دفترچه امضاء، […]

ثبت شرکت در اصفهان

ثبت شرکت در اصفهان برای ثبت شرکت در اصفهان، نیاز به مراجعه به دفتر ثبت شرکت‌ها دارید. قبل از ثبت شرکت، باید نام شرکت، مدیران و اعضای شرکت، موضوع فعالیت شرکت و سهامداران شرکت را مشخص کنید و سپس مستندات مورد نیاز از جمله مشخصات اعضای شرکت را جمع آوری کنید. در صورتی که برای […]

ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت در تهران ثبت شرکت در تهران یک فرایند ضروری برای کسب و کارهایی است که قصد دارند در این شهر فعالیت کنند. برای ثبت شرکت ابتدا باید نوع شرکت مورد نظر را مشخص کرد و مستندات لازم را جمع آوری کرد. سپس به یک دفتر تجاری مراجعه کرده و درخواست ثبت شرکت را […]

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 آگهی دعوت مجمع عمومی آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….(سهامی خاص) به شماره ثبت شده………. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ…………… روز…………. در ساعت………… در محل شرکت واقع در………………………………………………….. تشکیل خواهد شد حضور […]

صورت جلسه نقل و انتقال سهام

صورت جلسسه نقل و انتقال سهام مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسسه نقل و انتقال سهام صورت جلسسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ……….روز …………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و درخصوص نقل و انتقال سهام شرکت بشرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید: […]

صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره

صورت جلسسه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه نقل وانتقال سهام توسط هیأت مدیره نام شرکت:……………..(سهامی خاص) شماره ثبت:……………………. هیأت مدیره شرکت……………….سهامی خاص در تاریخ…………ساعت……..روز………با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ ذیل اتخاذ تصمیم گردید.: در اجرای ماده 101 قانون تجارت:  آقای/خانم………………..با واگذاری […]

صورتجلسه تغییر محل شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییر محل شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر محل شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ…………روز…….با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت:       1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس   […]

صورت جلسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر موضوع شرکت نام شرکت:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. شماره ثبت:………………………………………………………….. سرمایه ثبت شده:………………………………………………….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص در تاریخ…………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرموضوع(یا الحاق موضوع) شرکت اتخاذ تصمیم گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: الف- 1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس […]

صورتجلسه تغییرنام شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییر نام شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر نام شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ…………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: الف- 1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس       2-آقای/خانم……………….به […]

ثبت شرکت خدماتی

ثبت شرکت خدماتی مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت خدماتی به شرکتهایی گفته می شود که هدف از تاسیس آن خدمات می باشد ، این شرکتها هیچ گونه فعالیت تجارتی از جمله واردات و صادرات ، تولید، ندارند و فقط خدمات ارائه می دهند. درخواست ثبت شرکت برای این نوع شرکتها بسیار زیاد است، […]