ثبت شرکت خدماتی

ثبت شرکت خدماتی مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت خدماتی به شرکتهایی گفته می شود که هدف از تاسیس آن خدمات می باشد ، این شرکتها هیچ گونه فعالیت تجارتی از جمله واردات و صادرات ، تولید، ندارند و فقط خدمات ارائه می دهند. درخواست ثبت شرکت برای این نوع شرکتها بسیار زیاد است، […]

کد کارگاهی

کد کارگاهی 021-40775687 مشاوره: 40775687-021 کد کارگاهی کد کارگاهی بعد از اینکه شرکت ثبت شد یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهید کد کارگاهی بیمه می باشد، بهتر از بعد از 15 روز که از ثبت شرکت گذشت یکی از نمایندگان شرکت با مراجعه به نزدیکترین شعبه بیمه به شرکت افراد شاغل در شرکت […]

ثبت شرکت در شرق تهران

ثبت شرکت در شرق تهران مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 ثبت شرکت در شرق تهران ثبت شرکت در شرق تهران ، یکی از بهترین و تخصصی ترین مرکز خدمات ثبتی در خصوص ثبت شرکت ، ثبت برند ، تغییرات شرکت و …. در شرق تهران قرار دارد. ثبت شرکت شایگان با کارشناسان و مشاوران و وکلای پایه یک […]

ثبت برند پوشاک

ثبت برند پوشاک

ثبت برند پوشاک مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 ثبت برند پوشاک سالانه حدود 2 میلیارد و 600 میلیون دلار پوشاک به سمت ایران هدایت می شود درحالیکه 20 هزار واحد صنفی دوزندگی درایران فعالیت دارند و این واحدها برای 300 هزار نفر شغل ایجادکرده است که مجبورند در شرایط نابرابر با برندهای خارجی رقابت کنند. ازهمین رو قطعا […]

مدارک جهت ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 مدارك جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود مدارک جهت ثبت شرکت: 1-مدارک جهت ثبت شرکت دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده2-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده3-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت […]

اخذ گرید

اخذ گرید

اخذ گرید مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 اخذ گرید اخذ گرید طبق مصوبه هیئت وزیران در سال 1381 تمامی شرکتهایی که متقاضی شرکت در مناقصات دولتی می باشند ، می بایست دارای برگه تشخیص صلاحیت پیمانکاران از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند ، اما از آنجایی که در سال 1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل گردید […]

تبدیل شرکت

تبدیل شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 تبدیل شرکتها مادر این مطلب شرایط و مراحل و مدارک مورد نیاز تبدیل شرکت به شرکت دیگر را شرح می دهیم ، بر این اساس بدوا” تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود را ذکر می کنیم و بعد هم شرکت با مسئولیت محدود به شرکتها سهامی و غیره […]

اخذ ایزو

اخذ ایزو مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 اخذ ایزو چیست؟ اخذ ایزو یک استاندارد ویک سیستم مدیریت کیفیت است که برای شرکتهایی با اندازه 1 نفر و با هر زمینه فعالیت تا شرکتهایی به اندازه چند میلیون نفر کاربرد دارد.(مثال: مناطق شهرداری) برای اخذ ایزو ، چه ایزویی با چه نوع فعالیتی همخوانی دارد؟ ایزو 9001: برای همه […]

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 انحلال شرکت سهامی خاص درموارد ذیل انحلال شرکت سهامی خاص انجام می شود: وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که […]

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص الف) مراحل ثبت شرکت سهامی خاص ، پس از تکمیل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه و سپس حسابداری اداره ثبت شرکتها با رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهارنامه […]