صورتجلسه تغییر محل شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییر محل شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر محل شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ…………روز…….با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت:       1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس   […]

صورت جلسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر موضوع شرکت نام شرکت:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. شماره ثبت:………………………………………………………….. سرمایه ثبت شده:………………………………………………….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص در تاریخ…………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرموضوع(یا الحاق موضوع) شرکت اتخاذ تصمیم گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: الف- 1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس […]

صورتجلسه تغییرنام شرکت سهامی خاص

صورت جلسسه تغییر نام شرکت سهامی خاص مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 صورت جلسه تغییر نام شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ…………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: الف- 1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس       2-آقای/خانم……………….به […]

ثبت شرکت خدماتی

ثبت شرکت خدماتی مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت خدماتی به شرکتهایی گفته می شود که هدف از تاسیس آن خدمات می باشد ، این شرکتها هیچ گونه فعالیت تجارتی از جمله واردات و صادرات ، تولید، ندارند و فقط خدمات ارائه می دهند. درخواست ثبت شرکت برای این نوع شرکتها بسیار زیاد است، […]

کد کارگاهی

کد کارگاهی 021-40775687 مشاوره: 40775687-021 کد کارگاهی کد کارگاهی بعد از اینکه شرکت ثبت شد یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهید کد کارگاهی بیمه می باشد، بهتر از بعد از 15 روز که از ثبت شرکت گذشت یکی از نمایندگان شرکت با مراجعه به نزدیکترین شعبه بیمه به شرکت افراد شاغل در شرکت […]

ثبت شرکت در شرق تهران

ثبت شرکت در شرق تهران مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت در شرق تهران ثبت شرکت در شرق تهران ، یکی از بهترین و تخصصی ترین مرکز خدمات ثبتی در خصوص ثبت شرکت ، ثبت برند ، تغییرات شرکت و …. در شرق تهران قرار دارد. ثبت شرکت شایگان با کارشناسان و مشاوران و وکلای پایه یک […]

ثبت برند پوشاک

ثبت برند پوشاک

ثبت برند پوشاک مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 ثبت برند پوشاک سالانه حدود 2 میلیارد و 600 میلیون دلار پوشاک به سمت ایران هدایت می شود درحالیکه 20 هزار واحد صنفی دوزندگی درایران فعالیت دارند و این واحدها برای 300 هزار نفر شغل ایجادکرده است که مجبورند در شرایط نابرابر با برندهای خارجی رقابت کنند. ازهمین رو قطعا […]

مدارک جهت ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 مدارك جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود مدارک جهت ثبت شرکت: 1-مدارک جهت ثبت شرکت دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده2-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده3-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت […]

اخذ گرید

اخذ گرید

اخذ گرید مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 اخذ گرید اخذ گرید طبق مصوبه هیئت وزیران در سال 1381 تمامی شرکتهایی که متقاضی شرکت در مناقصات دولتی می باشند ، می بایست دارای برگه تشخیص صلاحیت پیمانکاران از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند ، اما از آنجایی که در سال 1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل گردید […]

تبدیل شرکت

تبدیل شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 تبدیل شرکتها مادر این مطلب شرایط و مراحل و مدارک مورد نیاز تبدیل شرکت به شرکت دیگر را شرح می دهیم ، بر این اساس بدوا” تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود را ذکر می کنیم و بعد هم شرکت با مسئولیت محدود به شرکتها سهامی و غیره […]