پلمپ دفاترمالیاتی براساس ماده 6 قانون تجارت چنین تعریف شده است، کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند. در صورتی که شرکت ها فعالیتی هم نداشته باشند، جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی ، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند

 

پلمپ دفاترمالیاتی

زمان پلمپ دفاترمالیاتی

شرکتهای تجاری باید درپایان هرسال مالی، برای پلمپ دفاتر سال خود اقدام کنند. سال مالی شرکت های تجاری معمولا از اول فروردین سال شروع می شود و تا 92 اسفندماه ادامه پیدا می کند. البته ممکن است سال مالی شرکت، بسته به توافق شرکا متفاوت ازاین باشد. موعد پلمپ دفاتر مالیاتی ، پیش از شروع سال مالی جدید شرکت است. برای مثال دفاتر قانونی سال 99 تا پایان سال 99 فرصت دارید.

پلمپ دفاتر مالیاتی

 

نتایج تاخیر در پلمپ دفاترمالیاتی

پلمپ نکردن دفاتر قانونی باعث می شود شرکت ، از بسیاری از بخشودگی ها و معافیت ها محروم شود. بنابراین اقدام به موقع برای پلمپ دفاترمالیاتی می تواند شما را از جرایم مالیاتی سنگین بی نیاز کند.

تفاوت دفاتر پلمپ چیست؟

تمامی دفاتر قانونی برای یادداشت عملکرد تاجر و شرکت های تجاری تعیین شده اند. دفترروزنامه دفتری است که تاجر موظف است میزان سود وزیان را به ترتیب تاریخ درآن درج کند؛ درحالی که دفتر کل هفته ای یک مرتبه توسط تاجر تکمیل می شود. در واقع مطالب نوشته شده در دفتر کل، از دفتر روزنامه استخراج شده است.

پلمپ دفاترمالیاتی

علی الراس چیست؟

وقتی که اداره دارایی نتواند مالیات یک مجموعه که به آن مالیات تعلق میگیرد را محاسبه نماید دارایی خودش رسا وارد عمل میشود، اول دفاتر شرکت را که حتی ارائه شده باشد رد میکند و مالیات شرکت را به صورت خود جوش محاسبه میکند و به این روند علی الراس میگویند.

دلایل علی الراس شدن

ترازنامه و حساب سود و زیان نداشته باشید

بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یاگزارشات خواسته شده را ارائه ندهید.

درصورتیکه به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد.

پلمپ دفاتر مالیاتی

1 -اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت نموده اید میبایست به امضاء احدی از مدیران تکمیل کننده ی سامانه رسیده باشد .
2 -تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی حسب مورد )در خصوص تغییرات مدیران ، دارندگان امضاء ،
نام ، نوع شخصیت حقوقی و مرکزاصلی(
3 -تصویر کارت ملی
4 -اصل یا تصویر مصدق وکالتنامه حسب مورد و یا معرفی نامه(در خصوص اشخاص حقوقی دولتی)

مدارک مورد نیاز برای شخصیت حقیقی

1 -اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت نموده اید میبایست به امضاء متقاضی رسیده باشد .
2 -تصویر کارت ملی و شناسنامه

پلمپ دفاتر مالیاتی
نوشته ها
مزایای ثبت شرکت

مزایای ثبت شرکت

مزایای ثبت شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 مواردی از مزایای ثبت شرکت مواردی از مزایای ثبت شرکت و اینکه چگونه این امر می تواند در کسب و

ادامه مطلب »
کارت عضویت اتاق بازرگانی

کارت عضویت اتاق بازرگانی

کارت عضویت اتاق بازرگانی مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 کارت عضویت اتاق بازرگانی کارت عضویتی اتاق بازرگانی به کارتی گفته می شود که دارنده آن یک بازرگان محسوب

ادامه مطلب »

ثبت شرکت

ثبت شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت در سال 1401 ثبت شرکت ثبت شرکت از اجتماع دو یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی در کنار هم

ادامه مطلب »
سایت های مرتبط

[field id=”name”]