ثبت شرکت خدماتی

ثبت شرکت خدماتی به شرکتهایی گفته می شود که هدف از تاسیس آن خدمات می باشد ، این شرکتها هیچ گونه فعالیت تجارتی از جمله واردات و صادرات ، تولید، ندارند و فقط خدمات ارائه می دهند. درخواست ثبت شرکت برای این نوع شرکتها بسیار زیاد است، همچنین زمینه فعالیت در این نوع شرکتها گسترده می باشد کارشناسان ثبت شرکت شایگان شما را در این زمینه راهنمایی می کنند.

ثبت شرکت خدماتی

خیلیها زمانی که اسم شرکت خدماتی به گوششان می خورد در ذهنشون شرکتهای نظافتی تداعی می شود در صورتی که شرکتهای نظافتی هم از انواع شرکتهای خدماتی می باشد. بخشی از انواع شرکتها شامل : موسسات آموزشی ، شرکتهای خدماتی نظافتی ، موسسات حقوقی ، شرکتهای گردشگری می باشد. در خصوص ثبت هریک از انواع این شرکتها با کارشناسان ثبت شرکت شایگان تماس حاصل نمایید.

ثبت شرکت خدماتی
  • کپی شناسنامه و کارت ملی
  • آدرس و کد پستی
  • موبایل به نام اعضا
  • اوراق شامل: ( اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکت نامه ، هیئت مدیره) 3 نسخه
  • آگهی تاسیس
  • روزنامه 
مشاوره
مزایای ثبت شرکت

مزایای ثبت شرکت

مزایای ثبت شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 مواردی از مزایای ثبت شرکت مواردی از مزایای ثبت شرکت و اینکه چگونه این امر می تواند در کسب و

ادامه مطلب »
ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی خاص هم نوعی از انواع شرکتهای تجاری است که بین سه تا

ادامه مطلب »

ثبت شرکت

ثبت شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت در سال 1403 ثبت شرکت ثبت شرکت یکی از گام‌های اساسی در تأسیس یک کسب و کار است که

ادامه مطلب »

[field id=”name”]