انحلال شرکت سهامی خاص

درموارد ذیل انحلال شرکت سهامی خاص انجام می شود:

 • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
 • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
 • در صورت ورشکستگی
 • در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد
 • در صورت حکم قطعی دادگاه
 • اختلاف بین اعضاء هیئت مدیره
انحلال شرکت سهامی خاص
 • اصل صورت جلسه انحلال شرکت
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هرگاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
 • اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء ، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد. صورتجلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.
 • پس از دریافت آگهی انحلال  و روزنامه انحلال ، مدیر تصفیه به ممیز مالیاتی خود مراجعه کرده و نسبت به بدهی مالیاتی خود اقدام نماید. 
ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی ثبت شرکت تجهیزات پزشکی یک فرآیند حیاتی برای ایجاد یک واحد تجاری پایدار و موفق در…
ثبت شرکت در مشهد

ثبت شرکت در مشهد

ثبت شرکت در مشهد ثبت شرکت در مشهد به عنوان شهری مهم در شمال شرقی کشور، نیازمند پیگیری دقیق و…
ثبت شرکت در اصفهان

ثبت شرکت در اصفهان

ثبت شرکت در اصفهان برای ثبت شرکت در اصفهان، نیاز به مراجعه به دفتر ثبت شرکت‌ها دارید. قبل از ثبت…

[field id=”name”]