اخذ گرید

اخذ گرید طبق مصوبه هیئت وزیران در سال 1381 تمامی شرکتهایی که متقاضی شرکت در مناقصات دولتی می باشند ، می بایست دارای برگه تشخیص صلاحیت پیمانکاران از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند ، اما از آنجایی که در سال 1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل گردید این امر به استاندارها واگذار گردید. در این حال معاونت امور عمرانی استانداریها مرجع صادر کننده برگه صلاحیت پیمانکاران می باشد.این برگه در لفظ عامیانه به رتبه یا گرید معروف شده که در واقع به شرکت هایی تعلق می گیرد که شرایط موردنیاز برای اخذ گرید را دارا می باشند.یکی ازمهمترین شرطهای لازم وجود مهندس با سابقه اجرایی در بین اعضای هیئت مدیره می باشد.

اخذ گرید

مدارک موردنیاز جهت اخذ گرید

  • کلیه مدارک ثبتی شرکت
  • کلیه مدارک تغییرات شرکت
  • کلیه مدارک شناسایی مربوط به هیئت مدیره – سهامداران و مهندسین امتیاز آور.
  • کلیه مدارک تحصیلی هر 3 نفر کارشناس مرتبط (امتیاز آور) حتما برابر با اصل شده.
  • عکس مهندسین امتیاز آور
  • تقاضای رتبه بندی مشاور در سربرگ شرکت
  • گواهی کار به میزان سوابق مربوطه در زمینه مشاور ، با ذکر سابقه طراحی و نظارت.
اخذ گرید

مدت زمان اخذ گرید

مدت زمانی که نیاز است تا یک شرکت دارای رتبه شود بین 2 تا 3 ماه می باشد که البته این زمان همواره کم و زیاد می شود که در صورتی که پرونده شرکت کامل باشد حداکثر 2 ماهه اصل رتبه صادر می گردد.

[field id=”name”]