مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 مراحل ثبت شرکت سهامی عام مرحله اول از مراحل ثبت شرکت سهامی عام (تحصیل اجازه پذیره نویسی) دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت ماده 9 لایحه اصلاحی که می بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد. دو نسخه اظهارنامه دو نسخه طرح اساسنامه با رعایت ماده […]