کد اقتصادی

کد اقتصادی شماره ای 12 رقمی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات مشغول اند ، وضع شده است این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود. بر این اساس تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد هستند. هر شرکتی حداکثر تا دوماه فرصت داره که نسبت به دریافت کد اقدام کند ، در صورتی که شرکت اقدام به دریافت کد نکند مشمول مالیات علی الراس می شود

از دلایل نیاز به کد اقتصادی برای امور مهم تجاری عبارتند از:

 1. اخذ کارت بازرگانی
 2. شرکت در مزایده ها
 3. صدور فاکتور
 4. باز کردن حساب در بانک
 5. شرکت در مناقصات
 6. اخذ قرارداد با شرکت های دولتی
کد اقتصادی
 1. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی
 2. گواهی امضاء
 3. اجاره نامه هولوگرام دار
 4. تاییدیه کد پستی
 5.  یکی از قبوض آب و برق…
 6. پر نمودن دفترچه مالیاتی
کد اقتصادی
 1. مدارک شرکت (اساسنامه ، تقاضانامه، صورتجلسه هیئت مدیره و…)
 2. آگهی تاسیس و روزنامه تاسیس
 3. آگهی تغییرات (در صورت وجود)
 4. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضاء
 5. گواهی امضاء(اشخاصی که حق امضاء دارند)
 6. اجاره نامه هولوگرام دار شرکتی
 7. تاییدیه کد پستی
 8.  یکی از قبوض آب و برق…
 9. پر نمودن دفترچه مالیاتی