کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به کارتی اطلاق می گردد که دارنده آن بازرگان محسوب شده و عضو اتاق بازرگانی است و می تواند به طور قانونی اقدام به واردات و صادرات به میزان بیشتر ازحد معمولی که افراد معمولی توانائی آنرا ندارند اقدام نماید. هر شخصیت حقیقی و حقوقی که نیاز به واردات و صادرات دارد باید کارت بازرگانی  دریافت نماید.

 1. ثبت سفارش
 2. ترخیص کالا
 3. واردات از مناطق آزاد
 4. مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
 5. مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری
 6. شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
 7. ارتباط با تجار خارجی
 8. مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
کاربردهای کارت بازرگانی

این نوع کارت دارنده آن یک شخص حقیقی می باشد.شخص متقاضی اولا می بایست سند مالکیت یا اجاره نامه محضری داشته باشد ثانیا نباید فرد متقاضی سوء سابقه کیفری داشته باشد ثالثا چک برگشتی نداشته باشد.

شخص باید مدرک کارشناسی مدیریت ویا رشته ای وابسته را داشته باشد درغیراینصورت ودرحالتی که شخص فاقد مدرک تحصیلی باشد بایددو نفر ضامن معرفی کندکه هریک ازآنها حداقل 2 سال از تاریخ دریافت کارتشان گذشته وعضو اتاق باشند.

کارت بازرگانی

مدارک لازم کارت بازرگانی حقیقی

 1. اصل شناسنامه و کپی کارت ملی
 2. داشتن نشانی معتبر که دارای اجاره نامه محضری باشد یا به نام خود فرد باشد.
 3. نداشتن سوءسابقه کیفری
 4. نداشتن چک برگشتی
 5. داشتن دو ضامن دارای کارت یا مدرک کارشناسی
 6. دارا بودن کد اقتصادی
 7. مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

مدارک لازم کارت بازرگانی حقوقی

 1. مدارک شناسایی مدیرعامل
 2. اوراق شرکت
 3. اجاره نامه هلوگرام دار
 4. نداشتن سوءسابقه کیفری
 5. نداشتن چک برگشتی
 6. صفحه اول دسته چک
 7. دارا بودن کد اقتصادی
 8. مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
 9. اظهارنامه دفاتر تجاری
 10. پلمپ دفاتر
 1. اعتبار کارت در مرحله صدور فقط یکسال می باشد.
 2. تمدید کارت برای نوبت اول و دوم به مدت یکسال انجام میگیرد.
 3. تمدید کارت پس از پایان سه دوره یکساله فوق ، بامدت اعتبار دو یا سه سال امکانپذیر می باشد.
 4. متقاضیان تمدید کارت با اعتبار بیش از یکسال می بایستی تعهدات خود را نسبت به اتاق انجام داده باشد، در دوره فعالیت تخلفی نداشته باشد.
 1. اظهارنامه کارت 
 2. وکالت نامه
 3. فرم حقوقی
 4. گواهینامه پلمپ دفاتر
 5. مدارک شناسایی
 6. ثبت اظهارنامه در اداره ثبت و عودت به دفتر
 7. یک قطعه عکس 3در4 
 8. گواهی امضا
 9. کد اقتصادی
 10. مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم)
 11. گواهی عدم سوء پیشینه
 12. گواهی مفاصا حساب(ماده186)
 13. گواهی امضاء مجدد روی اوراق
 14. تائید موجودی حساب از طرف بانک
 15. مدارک شرکت+روزنامه رسمی
 16. کپی کارت پایان خدمت(پشت و رو)
 17. اجاره نامه / اصل سند+پایان کار (کاربری اداری)
 18. اوراق
 19. تعیین زمینه فعالیت
 20. اعلام نتیجه جهت وقت اتاق
 21. تعیین ضرورت شرکت در کلاس

توجه:  درصورتیکه کارت جهت شرکت صادر شود بایستی مدارک مدیرعامل باشد

در صورتیکه کارت شخصی باشد بایستی کد اقتصادی شخصی باشد و تصویر مهر شرکت نیاز ندارد.

تذکر: کارمندان تمام وقت دولت نمی توانند کارت دریافت کنند.

تذکر: برای هر ملک فقط یک کارت صادر می شود.

تذکر: حضور مدیرعامل در کلاسها ضروری می باشد.

ضوابط صدور و تمدید کارت 5سال ویژه واحدهای تولیدی

دارا بودن پروانه بهره برداری معتبراز یکی از وزارتخانه های تولیدی

ارایه تعهدنامه در سربرگ شرکت مبنی بر پرداخت حقوق حقه اتاق همه ساله در موعد مقرر

ابطال کارت بازرگانی

مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر  است.

الف) ابطال اختیاری/انصراف

اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت  می‌توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان‌های بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت کنند.

ب) ابطال اجباری

در صورتی‌که بعد از صدور کارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می‌رساند.

در ضمن افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می‌شوند.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود

موارد معافیت از داشتن کارت عبارتند از :
شرکت تعاونی مرز نشینان

ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند

پیله وران

کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار

کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد

کارت بازرگانی

پس از اخذ کارت بازرگانی در صورتی که در یکی از موارد اظهار شده تغییری صورت پذیرد آن تغییرات باید ثبت شود.تغییرات در نشانی یا سرمایه دارنده کارت بازرگانی بایستی وفق موارد ثبت اولیه انجام گیرد ، بدین معنا که با اخذ سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفتر بازرگانی و گواهی پلمپ دفاتر در سال جاری به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه و ضمن پرداخت حق الثبت متعلقه و ارائه مدارک فوق الذکرو اصل کارت بازرگانی ، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت قبلی در روی اظهارنامه جدید مراتب را در قسمت مربوطه دفتر ثبت و نسبت به امضا و ممهور نمودن اظهارنامه با اطلاعات جدید اقدام می نماید.

مشاوره ثبت کارت بازرگانی

سوالات متداول

سابقه نیاز ندارد. شما باید احراز صلاحیت شوید توسط اتاق بازرگانی و بر اساس مدارک مورد نیاز. تحصیلات تجاری و بازرگانی و مدیریتی هم میتواند ملاک باشد. با اتاق رایزنی کنی

[field id=”name”]