همکاری با ما

ثبت شرکت شایگان در نظر دارد از بین جوانان متعهد وبا انگیزه در امور ثبت شرکت و ثبت برند در تمامی رشته های تحصیلی تعدادی نیروی خانم و آقا دعوت به همکاری می نماید. واحد نیروی انسانی پس از بررسی  رزومه شما با شما تماس حاصل می نماید. متقاضیان با پر نمودن فرم زیر ثبت نام خود را تکمیل نموده و منتظر تماس ما باشند. متقاضیان در نظر داشته باشند با تلفنهای شرکت تماس نگیرند فقط از طریق پر نمودن فرم زیر.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سوابق شغلی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[field id=”name”]