خرید و فروش شرکت

خرید و فروش شرکت

خرید و فروش شرکت یا واگذاری شرکت به افراد جدید وجود دارد و می توان تمام افراد حاضر در شرکت را خارج کرده و افراد جدیدی را جایگزین آنها کرد که اصطلاح حقوقی این فرآیند واگذاری شرکت می باشد و اگرقرار باشد هزینه ای دراین قبال دریافت شود کاملا مطابق با توافق طرفین بوده و نرخ خاصی در این خصوص تعریف نشده است. روند فروش شرکت، عوامل عملی و احساسی را شامل مشود. اگر ثبت شایگان همکار شما باشد، یک نماینده حرفه ای خواهید داشت که فروش شرکت به قیمت مناسب و فروشنده مناسب را برای شما تضمین می کند این روند باید کاملا” سالم و پایدار باشد.ما همواره کار خود را با ارزیابی جامع شرکت شما برای تعیین قیمت عادلانه بازار شروع می کنیم. ما بابررسی فعالیت ها و حساب های تجاری شرکت، تصویری مناسب از شرکت ایجاد می کنیم. ما معاملات خرید قبلی در همان صنعت مراجعه می کنیم و ارزیابی خود را با آنها مقایسه می کنیم. این رویکرد از آن رو اتخاذ می شود که صحت ارزیابی ما باتوجه به بازار مورد نظر تضمین شود. 

فروشنده گزارشی جامع شامل کلیه مولفه های بالا دریافت می کند.

کلیه مراحل فرآیند فروش با مشورت مستمر با مشتری انجام می گیرد. ثبت شرکت شایگان طی فرآیند فروش شرکت، کلیه مراحل مسیراز ارزیابی تا مذاکره و از بستن قرارداد و نهایی کردن معامله همراه شما خواهد بود. 

تغییرات شرکت
sabtshayegan

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت تغییرات شرکت پس از اتمام روند ثبت شرکت موسسین شرکتها می بایست برای انجام هر نوع تغییر مانند تغییر در

بیشتر بدانید »

ثبت شرکت

ثبت شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت در سال 1401 ثبت شرکت ثبت شرکت از اجتماع دو یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی در کنار هم

بیشتر بدانید »

[field id=”name”]