هرگونه تغییر در ظاهر ، اندازه ، رنگ که باعث شود شکل آن محصول تغییر کند طرح صنعتی می گویند. فرقی نمیکند محصول شما از جنس چوب باشد یا فلز یا هر چیزی دیگر ، مثلا ممکن است طرح ما یک مبل باشد که شکل و ظاهرش عوض شده باشد یا تراش هایی در آن ایجاد شده باشد. طرح صنعتی در اداره مالکیت فکری و معنوی به ثبت می رسد.

مزایای ثبت طرح صنعتی

  1.  طرح صنعتی این امکان را برای مالک فراهم می آورد تا از کپی برداری غیرمجاز جلوگیری بعمل آورد.
  2.  طرح صنعتی سبب پیشرفت محصولاتی که از نظر ظاهری مورد توجه بیشتری قرار میگیرند خواهد شد.
  3. طرح های صنعتی به عنوان دارائی تجاری محسوب میشوند ، بنابراین هر قدر موفقیت طرح بیشتر باشد اعتبار شرکت نیز افایش خواهد یافت.
  4. افرادی که دارای طرح های صنعتی ثبت شده هستند میتوانند طرح خود را به دیگری واگذار نماید و از مزایای آن بهرمند گردد.
ثبت طرح صنعتی

بعد از اینکه اظهارنامه اینترنتی را پر کردیم باید مدارک زیر را به اداره تحویل دهیم.

مدارک هویتی متقاضی 
برای اشخاص حقیقی، کپی های شناسنامه و کارت ملی که برابر اصل شده باشند
برای اشخاص حقوقی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و مدارک شناسایی مدیر عامل
اگر تقاضا توسط نماینده های قانونی صورت گرفته باشد، باید مدارک نمایندگی ارائه شود.
مدارک مربوط به حق تقدم باید همزمان با تسلیم اظهارنامه و یا حداکثر ۱۵روز بعد از آن تاریخ ارسال شود.
عکس از تمام زوایای طرح