شرکت بامسئولیت محدود

ثبت شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است تجاری که بین دو یا چند شریک تاسیس می گردد وضمانت اجرائی این نوع شرکت تا میزان سرمایه آن می باشد عنوان مسئولیت محدود نیزبنا به این تعریف شکل گرفته است.

به عنوان مثال اگر سرمایه شرکت10,000,000 ریال باشدو این شرکت 100,000,000ریال بدهکار شود شرکاء هرکدام براساس درصد خود وتا میزان 10,000,000 ریال مسئولیت بازپرداخت دیون رادارند.

مبنای تقسیم سود ویا درصد شرکت دراین نوع شرکتها برمبنای سهم الشرکه می باشد.حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود 1,000,000ریال است.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعداد شرکاء در شرکت بامسئولیت محدود ، محدودیت ندارداما حداقل آن دونفر می باشدکه این دونفر باید بالای هجده سال سن داشته باشند،در شرایطی خاص این نوع شرکتها می تواند بین دونفر که یکی از آنها صغیر است تشکیل گردد.

برای مثال فردی با فرزندش می تواند شرکت بامسئولیت محدود ثبت کند که به این نوع شرکتهای مسئولیت محدود(تک مدیرعاملی) می گویندچون درآن هیئت مدیره تشکیل نمی شود.ضمنا” همیشه به جای فرد زیرهجده سال، پدر و یاولی قانونی ایشان امضا، می کنند.

قانون درمورد کارکنان رسمی دولت می گوید:که اولا نباید بالاتر از 4% سهام داشته باشند.ثانیا: نباید عضو هیئت مدیره باشند

هرشرکتی جهت تاسیس نیازمند اساسنامه ای است این امر در شرکت بامسئولیت محدود هم صدق می کند. اساسنامه هرشرکت تشکیل شده درقوانین تجارت و خط ومشی های هرشرکت واختیاراتی است که برای افراد در نظر گرفته می شود. این اساسنامه ها شامل 27 ماده و یک تبصره می باشد.

در بدو تاسیس سمت هایی که برای افراد انتخاب می شود عبارتست از:

مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیر

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  1. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
  2. آدرس و کدپستی  محل سکونت
  3. آدرس و کدپستی جهت تاسیس شرکت
  4. دوسری اساسنامه
  5. دوبرگ تقاضانامه 
  6. دو برگ شرکتنامه
  7. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موضوع شرکت باید در شرکتنامه قید گردد و این موضوع مطابق ماده 1900 ق.م باید مشروع باشد.

همچنین موضوع شرکت باید معلوم و معین بوده؛ماهیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد.این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند.

در مجموع ، شرکت های با مسئولیت محدود برای موضوعاتی نظیر آرایشی ، بهداشتی ، آشامیدنی ، مواد غذایی ، خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار مباسند.

فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند، این است که شرکت های سهامی غالباَ احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک بیشتری داشته باشند.

به این جهت مقررات زیادی درباره ی آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده ی اشخاصی که می خواهند شرکای  محدودی داشته باشند خارج است. بر عکس، شرکت های با مسئولیت محدود، از این قیود تا اندازه ای آزاد هستند.

( همان طور که گذشت؛ این گونه شرکت ها اغلب از اشخاصی تشکیل می شوند که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکتی فامیلی اند ) در ممالک خارج هم ، گر چه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد ولی اکثراَ شرکا محدود و انگشت شمارند.

اگر شرکت با مسئولیت محدودی با حداقل 2 نفر تشکیل گردد و بعد از تشکیل یکی از شرکاء سهم خود را به دیگری انتقال دهد.

آیا شرکت می تواند با یک نفر شریک به بقای خود ادامه دهد یا خیر؟در قانون تجارت ایران پاسخی به این مسئله داده نشده است،ولی در قانون فرانسه آمده که اگر سهم الشرکه یا سهام شرکتی در دست یک نفر به علت انتقال یا ارث و غیره جمع شود،این امر موجبات انحلال شرکت را فراهم نمی آورد،ولی هر کسی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد مگر آنکه شریک منحصر به فرد ظرف یکسال وضع خود را از لحاظ تعداد شرکاء با قانون تطبیق دهد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 نام شرکت باید فارسی و از لغت نامه دهخدا باشد و سه سیلابه و یا بیشتر باشد و برای انتخاب سیلاب ها (واژه) از اسامی خاص در کنار اسامی عام استفاده شود.

با توجه به الگوی زیر:

(خاص – عام – خاص -خاص) هر کدام از این خاص و عام ها یک سیلاب محسوب میشوند

در اسم شرکت باید عبارت”با مسئولیت محدود” قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاءباشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.(مفاد ماده ۹۵ قانون تجارت) هر شرکت باید نام مخصوص به خود داشته باشد.

نام شرکت مشخصه ای است که هویت آن را معلوم و موجب شناسایی وی شده و تمیز آن را از دیگر شرکت ها،امکان پذیر می سازد.

مشاوره
نوشته ها

[field id=”name”]