ثبت برند پوشاک

سالانه حدود 2 میلیارد و 600 میلیون دلار پوشاک به سمت ایران هدایت می شود درحالیکه 20 هزار واحد صنفی دوزندگی درایران فعالیت دارند و این واحدها برای 300 هزار نفر شغل ایجادکرده است که مجبورند در شرایط نابرابر با برندهای خارجی رقابت کنند. ازهمین رو قطعا ثبت برند پوشاک تاثیر به سزایی در شناخته شدن شما توسط مخاطبان و مشتریان بالفعل و همینطور رقابت با برندهای خارجی می تواند داشته باشد.

ثبت برند پوشاک

ثبت علامت تجاری(برند/مارک) در ایران در اداره علامت تجاری(درتهران) انجام می شود که برای ثبت علامت تجاری یک تولید کننده باید کلیه مدارک لازم قانونی را داشته تا با رعایت کامل مقررات مراحل قانونی ثبت آن طی شود. وی مدارک لازم برای ثبت نام تجاری یا برند را شامل تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت ، مدارک مثبت هویت متقاضی که برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کپی کارت ملی وبرای اشخاص حقوقی آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء می باشد دانست و گفت: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

ثبت برند پوشاک

قاچاق پوشاک به کشور بیش از2.5 میلیارد دلار درسال است، اما برخی از اعضاء اتحادیه صنف پوشاک برآوردی بالاتر از این رقم دارند به گونه ای که مشاور فرهنگی اتحادیه پوشاک می گوید: قاچاق پوشاک به کشور را 4.5 تا 6.5 میلیارد دلار است که 85 درصد آن از مرزهای جنوبی کشور صورت میگیرد که عمدتا” ازکشورهای چین،ویتنام، بنگلادش،هند وارد میشود و شاید 17 تا 18 درصد پوشاک قاچاق از کشور ترکیه باشد. قطعا تولیدکنندگان پوشاک سهم عظیمی از بازار خود را به جهت این قاچاق ها از دست می دهند که می بایست با ثبت برند پوشاک خود و محکم تر و نمایان تر ظاهر شدن در حوزه فروش نیاز مردم را اشباع و کالای قاچاق و حتی خارجی را در راستای حمایت از کالای ایرانی کم و کوتاه نمایند.

ثبت برند پوشاک
مشاوره

[field id=”name”]