ثبت تغییرات شرکت

پس از اتمام روند ثبت شرکت موسسین شرکتها می بایست برای انجام هر نوع تغییر مانند تغییر در سرمایه شرکت ویا تغییر آدرس و نیز سایر مواردی که در اساسنامه ذکر شده و به تصویب رسیده است. ابتدا مراتب را به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اطلاع دهند. کلیه این تغییرات پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره امکانپذیر می باشد. بدین منظور، تهیه و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده الزامی می باشد.

منظور از تغییرات ، تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیات مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد. بعضی از تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی از تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. بطور کلی تغییر کلیه مواردی که در اساسنامه وجود دارد در صلاحیت مجمع فوق العاده است . برای ثبت تغییرات نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد. شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز در آمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهند.

تغییرات شرکت

چنانچه شرکتی قصد داشته باشد بطور همزمان چند تغییر آدرس ،تغییر در سهام و… باید برای هریک به طور جداگانه صورتجلسه تنظیم کند و برای هرکدام ازآنها بطور مجزا پذیرش بگیرد و اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی همراه با صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع شود صورتجلسه نیز رد می شود. صورتجلسه  باید متناسب با نوع شرکت انتخاب شود.

ثبت تغییرات شرکت شامل چه مواردی می باشد

زمانی که شرکت خود را به ثبت رساندید می توانید تغییراتی بر روی آن انجام دهید این تغییر می تواند شامل  افزایش و کاهش سرمایه شرکت ، تغییر موضوع شرکت ، تبدیل سهام شرکت به با نام وبی نام ، انتخاب یا تمدید بازرسین ، تغییر حق امضاء شرکت ، تغییر آدرس شرکت ، تغییر یا تمدید هیئت مدیره شرکت ، تغییر مواد اساسنامه ، و انحلال شرکت باشد .اگر قصد هریک از این تغییرات را داشته باشین باید به صورت قانونی اقدام کنید. بنابراین اگر نمی دانید تغییرات به چه صورت انجام می شود با کارشناسان ثبت شایگان تماس حاصل نمایید.

مشاوره تغییرات
کاهش سرمایه شرکت

کاهش سرمایه شرکت

کاهش سرمایه شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 کاهش سرمایه همچنان که سرمایه ممکن است اضافه شود گاهی اتفاق می افتد که تقلیل…
افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 افزایش سرمایه شرکت  افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان ثبت شده شرکت…