انحلال ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  • انحلال ثبت شرکت با مسئولیت محدود وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
  • وقتی که شرکت باید مدت معین تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
  • در صورتی که شرکت ورشکست شود.
  • در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
  • در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.

در مورد فوت یکی از شرکا ء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند:

الف – موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب – کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج – مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع مرهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

مدارک انحلال ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای انحلال شرکت مسئولیت محدود مدارک ذیل مورد نیاز است:

  • اصل صورتجلسه انحلال شرکت
  • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت درآن منتشر می شود
  • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
  • ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

[field id=”name”]