افزایش سرمایه شرکت

 افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت های سهامی.

شرکت ها زمانی که نیاز به نقدینگی برای فعالیت جدید یا توسعه فعالیت های قبلی دارنداز یکی از مزایای حضور در بورس یعنی اقدام به افزایش سرمایه می نمایند. تامین مالی از طرق مختلفی چون آورده نقدی ، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته ، صرف سهام یا ترکیبی از موارد مذکور می گردد. اما شاید جالب باشد که بدانیم یک شرکت چگونه میزان سرمایه خود را و طی چه مراحلی افزایش می دهد؟

معمولا پس از پیشنهاد هیات مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص نمودن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه ، این افزایش به میزان مشخص به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میرسد. سپس در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته و این هیئت پس از طی کردن مراحلی با جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت افزایش سرمایه می نماید.

طی این نوشتار بر آنیم که جزئیات دقیق تری برای یک افزایش سرمایه به همراه مستندات قانون تجارت و همچنین ذکر یک مثال ارائه نماییم.

 

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت تنها در صلاحیت مجمع فوق العاده سهامداران شرکت می باشد. لازم به ذکر است که این مجمع با حضور بیش از نصف سهام دارای حق رای و در نوبت دوم دعوت ، با حضور بیش از یک سوم سهام به حد نصاب قانونی میرسد و همچنین تصمیمات مجمع فوق العاده با اکثریت دو سوم آراء در جلسه رسمی معتبر است (مواد 83 و 84 و 85 قانون جمهوری اسلامی ایران).

در مرحله اول هیئت مدیره شرکت طرح توجیهی افزایش سرمایه را برای قرائت در مجمع فوق العاده آماده می کند و در این مرحله اجازه برگزاری مجمع فوق العاده را از سازمان بورس اخذ میکند و در روزنامه رسمی شرکت اقدام به درج آگهی می نمایدتا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به مشارکت در تصمیم گیری در این خصوص نماید. نماد شرکت با این آگهی بسته شده و معاملات روی سهام شرکت متوفق می شود.

مواد 122 و 123 قانون تجارت ، آدابی را برای تشکیل جلسات هیئت مدیره مشخص نموده است. ماده 122 قانون تجارت عنوان می کند که ترتیب دعوت  تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین میکند و یک سوم مدیران را در صورتی که حداقل یک ماه از آخرین جلسه گذشته باشد می تواند دعوت نماید ، همچنین ماده 123 قانون تجارت هیئت مدیره را موظف نموده تا برای هر یک از جلسات خود صورتجلسه ای تعیین نموده و به امضا اکثریت مدیران حاضر در جلسه برساند.

در مرحله دوم هیئت مدیره اقدام به قرائت گزارش در خصوص میزان ، نحوه و محل افزایش سرمایه نموده و از آن دفاع می نماید.حاصل جلسه تصویب یا عدم تصویب افزایش سرمایه است. در صورت پذیرش گزارش توجیهی ، در مرحله سوم تعداد سهام حاضر در مجمع فوق العاده برنامه زمان بندی اجرای این طرح را به تصویب سهامداران خواهد رسید.

تغییرات شرکت
sabtshayegan

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت تغییرات شرکت پس از اتمام روند ثبت شرکت موسسین شرکتها می بایست برای انجام هر نوع تغییر مانند تغییر در

بیشتر بدانید »

ثبت شرکت

ثبت شرکت مشاوره:91035967-021 مشاوره:91035967-021 ثبت شرکت در سال 1401 ثبت شرکت ثبت شرکت از اجتماع دو یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی در کنار هم

بیشتر بدانید »

[field id=”name”]