اظهارنامه مالیاتی

هر شرکت یا واحد تجاری موظف می باشد که هر ساله اظهارنامه مالیاتی سال قبل خود را چه عملکرد داشته باشد و چه عملکرد نداشته باشد می بایست به اداره مالیات تحویل دهد و مالیات یکسال کارکرد خود را پرداخت نماید.

اظهارنامه مالیاتی
 • اظهارنامه مالیاتی سال قبل
 • کد اقتصادی قدیم( برگه ای که واحد مالیاتی و شماره پرونده مشخص شده باشد)
 • کد اقتصادی جدید (برگه پیش ثبت نام) کلمه عبور و نام کاربری
 • روزنامه رسمی _ آگهی تاسیس _ آگهی تغییرات (تغییرات آدرس و تغییرات سرمایه)
 • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره
 • اظهارنامه ثبت شرکتها (یا مدارکی که سهام شرکت برای هر عضو مشخص شده باشد)
 • مدارک شناسایی شرکت و اعضای هیئت مدیره (تغییرات شرکت به خصوص آدرس و سرمایه)
 • کد اقتصادی قدیم و جدید
 • اظهارنامه های ارزش افزوده 4 فصل سال + قبض های پرداختی
 • گزارش های فصلی 4 فصل سال
 • لیست حقوق و بیمه در صورت دارا بودن + فیش های واریزی بیمه
 • اسناد و مدارک درآمدی ، فاکتور های فروش ، قراردادها و یا صورت وضعیت ها
 • اسناد هزینه ای تمامی رویداد های هزینه ای قابل استناد به خصوص هزینه های قبوض آب و برق و تلفن و گاز و شارژ ساختمان
 • اجارنامه
 • اظهارنامه عملکرد سال قبل
 • فیش های مکسوره در صورت دارا بودن (شرکت های پیمانکاری)
 • قبض پرداخت مالیات در سال جدید
 • دفاتر پلمپ جهت تحریر شدن
 • پرینت حساب بانکی شرکت در صورت داشتن حساب به نام شرکت
 • آیا شرکت در سال جدید تغییرات سرمایه داشته؟ در صورت دارا بودن روزنامه رسمی
ارزش افزوده

ارزش افزوده

ارزش افزوده مشاوره:91035967-021 مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1384 تصویب و در سال 1386 اجرائی شد که به تمامی

بیشتر بدانید »
پلمپ دفاترمالیاتی

پلمپ دفاترمالیاتی

پلمپ دفاترمالیاتی چیست؟ پلمپ دفاترمالیاتی براساس ماده 6 قانون تجارت چنین تعریف شده است، کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی پس از ثبت شرکت جهت

بیشتر بدانید »
کد اقتصادی

کد اقتصادی

کد اقتصادی مشاوره:91035967-021 کد اقتصادی کد اقتصادی شماره ای 12 رقمی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات مشغول اند

بیشتر بدانید »

[field id=”name”]