کد کارگاهی

کد کارگاهی 021-40775687 مشاوره: 40775687-021 کد کارگاهی کد کارگاهی بعد از اینکه شرکت ثبت شد یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهید کد کارگاهی بیمه می باشد، بهتر از بعد از 15 روز که از ثبت شرکت گذشت یکی از نمایندگان شرکت با مراجعه به نزدیکترین شعبه بیمه به شرکت افراد شاغل در شرکت […]

تبدیل شرکت

تبدیل شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 تبدیل شرکتها مادر این مطلب شرایط و مراحل و مدارک مورد نیاز تبدیل شرکت به شرکت دیگر را شرح می دهیم ، بر این اساس بدوا” تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود را ذکر می کنیم و بعد هم شرکت با مسئولیت محدود به شرکتها سهامی و غیره […]

اخذ ایزو

اخذ ایزو مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 اخذ ایزو چیست؟ اخذ ایزو یک استاندارد ویک سیستم مدیریت کیفیت است که برای شرکتهایی با اندازه 1 نفر و با هر زمینه فعالیت تا شرکتهایی به اندازه چند میلیون نفر کاربرد دارد.(مثال: مناطق شهرداری) برای اخذ ایزو ، چه ایزویی با چه نوع فعالیتی همخوانی دارد؟ ایزو 9001: برای همه […]