انواع ثبت شرکت

انواع ثبت شرکت

انواع ثبت شرکت مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687-021 انواع ثبت شرکت قانون گذار در ماده 20 قانون تجارت انواع ثبت شرکت تجاری بر هفت قسم تقسیم کرده است: 1- شرکت سهامی  2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف. تعریفی […]