تفاوت شرکت سهامی خاص بامسئولیت محدود

تفاوت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

تفاوت شرکت سهامی خاص بامسئولیت محدود مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود چه تفاوت ها واشتراک هایی دارند اولین تفاوت شرکت سهامی خاص بامسئولیت محدود تعداد شرکاء می باشد ، در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می […]