انحلال ثبت شرکت با مسئولیت محدود

انحلال ثبت شرکت با مسئولیت محدود مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 انحلال ثبت شرکت با مسئولیت محدود انحلال شرکت با مسئولیت محدود وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. وقتی که شرکت باید مدت معین تشکیل و مدت منقضی شده باشد. در صورتی که شرکت ورشکست […]

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود مشاوره:40775687-021 مشاوره:40775687 راهنمای مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود پس از تکمیل اطلاعات مربوط به درخواست ثبت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در سامانه و تایید پیش نویس آگهی توسط کارشناس ، 2 نسخه چاپی از اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین […]